top of page
GroupPhoto2021

At Tai Mei Tuk (December 2021)
From left: Yixiao Zhang, Shihao Liu, Pan Xu, Haichao Liu, Chris Chan, Yin Zheng, Weifeng Zheng, Zhongxing Huang, Pengwei Xu, Vincent Lau, Aiqing Xu, Zening Yang, Chang Shen

Postdoctoral Fellows

Yin Zheng

ZHENG Yin

Ph.D. 2016-2019
Nankai University
(Prof. Weiwei Zi)

zhengyin@hku.hk 

ZHENG Weifeng.jpg

ZHENG Weifeng

Ph.D. 2017-2021
Fudan University
(Prof. Shengming Ma)

zhengwf@hku.hk 

Research Postgraduate Students

HAO Jiamao.jpg

HAO Jiamao

M.Sc. 2018-2021
Northwest University

u3009277@connect.hku.hk

Yixiao Zhang.jpg

ZHANG Yixiao

B.Sc. 2016-2020
Southern University of Science and Technology

erlija@connect.hku.hk

LIU Shihao.jpg

LIU Shihao

B.Sc. 2017-2021
Sun Yat-Sen University

u3008652@connect.hku.hk

YANG Zening.jpg

YANG Zening

B.Sc. 2017-2021
University of Hong Kong

yzn315@hku.hk

SHEN Chang.jpg

SHEN Chang

M.Sc. 2020-2021

Hong Kong Baptist University

u3008615@connect.hku.hk

WeChat Image_20200902170010.jpg

Vincent Lau

B.Sc. 2017-2019

University of Hong Kong

vlauhm@connect.hku.hk

The Huang Group at HKU

香港大学黄重行课题组

bottom of page