At Shek O (January 2020)

From left: Pengwei Xu, Haichao Liu, Zhongxing Huang, Aiqing Xu

Postdoctoral Fellows

Pengwei Xu

Ph.D. 2014-2019

East China Normal University

(Prof. Jian Zhou)

B.Sc. 2010-2014

Zhejiang University of Technology

pwxu@hku.hk

Haichao Liu

Ph.D., M.Sc. 2014-2019

Peking University

(Prof. Yanxing Jia)

B.Sc. 2010-2014

Peking University

liuhc@hku.hk

Yin Zheng

Ph.D. 2016-2019

Nankai University

(Prof. Weiwei Zi)

M. Sc. 2013-2016

Nankai University

(Prof. Zhenghong Zhou)xx

 

B.Sc. 2009-2013

Yantai University

Research Postgraduate Students

Aiqing Xu

M.Sc. 2016-2019

University of Science and Technology of China

(Prof. Yifeng Wang)

B.Sc. 2012-2016

Shandong University

u3006981@hku.hk

Vincent Lau

B.Sc. 2017-2019

University of Hong Kong

vlauhm@connect.hku.hk

Qiongli Zhao

M.Sc. 2016-2019

Zhengzhou University

(Prof. Junbiao Chang)

B.Sc. 2012-2016

Jilin University

© 2020 by Zhongxing Huang. All Rights Reserved.